Tôi bị xuất tinh sớm

Tôi năm nay 40 tuổi, không hiểu sao vài tháng gần đây xuất tinh sớm, mới có 5 phát là xuất rồi, ngày xưa phải trên 30p mới xuất tinh, Bs giúp tôi với

Câu trả lời chính thức