tôi bị đau đầu

tôi bị đau đầu kinh niên, chữa và khám khắp nơi vẫn k hết, cũng k tìm ra được bệnh gì, có Bs nào giỏi về bệnh này giúp tôi với

Câu trả lời chính thức